HOW CAN I HELP YOU


บริการรถสไลด์อย่างมืออาชีพ

บริการรถสไลด์ 24 ชม

เคลื่อนย้ายรถ

บริการนี้เหมาะสำหรับ รถยางแตก รถเสีย น้ำมันหมด รถชน น้ำท่วม ออกรถใหม่

เคลื่อนย้ายตู้ / อุปกรณ์

บริการนี้เหมาะสำหรับ การย้ายของชิ้นใหญ่ไปยังจุดหมายที่คุณต้องการ

VIP รถสไลด์

เคลื่อนย้ายเรือเล็ก

บริการนี้เหมาะสำหรับ สไลด์รถไปเที่ยวที่ปลายทาง(VIP) สไลด์รถสำหรับรถแข่ง สำหรับ Event ต่างๆ ซึ่งมีความพรีเมี่ยมในการบริการ

บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ป้ายแดงออกจากศูนย์

รังสิตรถสไลด์ ผู้เชี่ยวชาญการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ที่เปิดให้บริการมานานกว่า10ปี ทางเรามีบริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ป้ายแดงออกจากศูนย์ให้บริการส่งถึงบ้าน

รถสไลด์

เคลื่อนย้ายไปสู่จุดหมาย ตัวรถของท่านจะอยู่บนหลังรถสไลด์

บริการนี้เหมาะสำหรับ การย้ายของชิ้นใหญ่ไปยังจุดหมายที่คุณต้องการ

VIP รถสไลด์

บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ข้ามจังหวัด รถสไลด์ รถยก ข้ามจังหวัด

บริการนี้เหมาะสำหรับ สไลด์รถไปเที่ยวที่ปลายทาง(VIP) สไลด์รถสำหรับรถแข่ง สำหรับ Event ต่างๆ ซึ่งมีความพรีเมี่ยมในการบริการ

สอบถามรายละเอียด

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและ บริการรถสไลด์ ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องการ เพียงโทรมาหาเรา

เพิ่มความคุ้มค่าให้คุณ

ไม่ว่าจะต้องการรถสไลด์ รถยก สำหรับงานประเภทไหน เราพร้อมบริการ

ทีมงานบริการ 24 ชม

ทีมงานรถสไลด์พร้อมบริการคุณตลอด 24 ชม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ภูมิภาคไหนของประเทศไทย